Forum: Folk / Polynesian Dance

Polynesian Dance
Tamariki Poerani � Te Ora - please translate
By Iolana Comments: 1, member since Tue Jun 10, 2014
On Tue Jun 10, 2014 10:37 AM
Edited by Iolana (267617) on 2014-06-10 10:41:00

Iorana! Can someone please translate from Tamariki Poeranis "Te Ora"?

O vau te mata o te toerau
Te fa'aro'o nei to'u taria eee
I te ta'I navenave
O te matai aoue oue

I reua te ma'ira'a mai eee
Te no'ano'a o te ora aoue oue
Te ora e te aroha o te fenua

Pehe maira oia aoue oue eee
O vau te mata o te mara'amu
O vau te mata o te toerau
O vau te ora

Te pito o tea hi roa
Hei unauna no te ora no te ora
Hei no'ano'ano te here no te here

Rere atu ra vau Ee terai ane ane

ReplySendWatch